Η εξασφάλιση των πελατών μας αποτελεί ισχυρή μας δέσμευση

Σε εμάς θα βρείτε τον πιο αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για την ασφάλεια της επιχείρησης, των χρηστών και των δεδομένων σας

Τριπόλεως 24, Αθήνα , 10442

Ο έμπειρος και αξιόπιστος επαγγελματικός σας σύμβουλος

Βρίσκεστε στο κατάλληλο μέρος

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες επικεντρώνονται στα πιο κρίσιμα ζητήματα της διαχείρισης (management) των πελατών μας: εξασφάλιση βιωσιμότητας οργανωτικές και λειτουργικές δραστηριότητες, στρατηγική ανάπτυξη, τεχνολογίες των πληροφοριών, ψηφιακές εφαρμογές, κυβερνοασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων και οργάνωσης (IT Audit), κανονιστική συμμόρφωση. Διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία για να σας βοηθήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά στη διαχείριση των ζητημάτων αυτών. Δίνουμε λύσεις. Είμαστε γνωστοί για την ολιστική μας προσέγγιση. Σχεδιάζουμε αποκλειστικά για εσάς και προτείνουμε τεχνικές και οργανωτικές λύσεις που προσδίδουν στην επιχείρησή σας το συγκριτικό πλεονέκτημα που χρειάζεται μακροπρόθεσμα.

24 χρόνια εμπειρίας
με συνέπεια και αποτελεσματικότητα
office, men, women

Η εξασφάλιση των πελατών μας αποτελεί ισχυρή μας δέσμευση

 

Πεδία παροχής των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών:

IT-audit_Transparent

IT Audit

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα περισσότερες και σύνθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης και προσαρμογής σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Για να παραμείνουν βιώσιμες πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικές λύσεις και ελέγχους, φροντίζοντας για την ασφάλεια των δεδομένων και πληροφοριών που διαχειρίζονται και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με τα πληροφοριακά τους συστήματα και την εσωτερική τους οργάνωση.

Cyber Security

Στο σημερινό ολοένα και πιο εξελιγμένο και σύνθετο τεχνολογικό περιβάλλον προκύπτουν συνεχώς και νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθιστώντας δυσκολότερη για τις επιχειρήσεις την προστασία των πολύτιμων δεδομένων και πληροφοριών που λαμβάνουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται σε ψηφιακή μορφή από κλοπή, καταστροφή ή ακόμα και μη εξουσιοδοτημένη - κακή χρήση.

561-5611989_tech-support-family-icon-transparent-background-clipart

IT Management

Η διαχείριση των πληροφοριών περιλαμβάνει όλα τα στάδια λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων μίας επιχείρησης, καθώς και του υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς.

IT-audit_Transparent

ISO 27001-ISO 22301

Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων, καθώς και η εξασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, διαδραματίζουν, έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είναι αυτονόητο ότι η επιλογή ενός προμηθευτή δεν μπορεί να γίνει μόνο με την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων λύσεων. Είναι αναγκαίο για κάθε επιχείρηση να γνωρίζει τις βέλτιστες λύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ώστε να μπορεί να αποφασίζει για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων, των δεδομένων και πληροφοριών της ώστε να προβαίνει στις απαραίτητες επενδύσεις για το σκοπό αυτό.

adult-blur-boss-business-288477
coding-computer-data-depth-of-field-577585
photo-of-person-holding-mobile-phone-3183153

24 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Γιατί να μας επιλέξετε:

24 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας μιλούν για εμάς. Η ποιότητα και το πλήθος των έργων μας αποδεικνύουν την άριστη εμπειρογνωσία που διαθέτουμε στους τομείς των δραστηριοτήτων μας: πιστοποιήσεις βάσει των προτύπων ISO 27001 και 22301, λύσεις κυβερνοασφάλειας, IT Management, IT Audit.

Ξεκάθαρη & ανταγωνιστική τιμολόγηση

Η εξασφάλιση των πελατών μας αποτελεί ισχυρή μας δέσμευση. Οι παροχές μας σχεδιάζονται και προσφέρονται στοχευμένα για την κάλυψη των ειδικότερων αναγκών της δικής σας επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό επιβαρύνεστε μόνο για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από εμάς, χωρίς περιττές χρεώσεις. Με τρόπο ξεκάθαρο και ανταγωνιστικό, δεδομένης της υψηλής ποιότητας παροχής των υπηρεσιών μας.

Απαράμιλλη εξυπηρέτηση πελατών

Στην TKBi αντιμετωπίζουμε με ρεαλισμό το παρόν, δίνοντας τις κατάλληλες και προσιτές λύσεις για την εξασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε και το μέλλον, πιστεύοντας σε μία ισχυρή δέσμευση για τη δημιουργία μακροχρόνων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας.