Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη στην παροχή IT συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

Που διαφέρουμε

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο, σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον δημιουργεί προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Όλο και μεγαλύτερος όγκος των εργασιών των επιχειρήσεων φιλοξενείται στο υπολογιστικό νέφος (cloud). Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία μας είναι εδώ για να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των επιχειρησιακών σας λειτουργιών με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό εμείς και οι συνεργάτες μας διαθέτουμε την απαιτούμενη εμπειρία στα εξειδικευμένα πεδία της κυβερνοασφάλειας, της εξασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας, της αποκατάστασης καταστροφών, της αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης των δεδομένων της επιχείρησης, της πιστοποίησης βάσει των προτύπων ISO 27001 και ISO 22301.

“Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.”

Ενδεικτικό πελατολόγιο :
Οι πελάτες μα είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας:

Δημόσιοι Οργανισμοί
Λιανικό – Χονδρικό Εμπόριο

Τεχνολογίας
Δικηγορικές εταιρίες

Υγείας
Tουρισμός

Βιομηχανία
Υπηρεσίες

photo-of-person-typing-on-computer-keyboard-735911 (1)
blur-close-up-code-computer-546819
business-computer-connection-data-1054397

Το όραμά μας

Να παραμείνουμε αξιόπιστοι και συνεπείς στην παροχή των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών. Να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας, αποκτώντας ακόμα περισσότερους αφοσιωμένους πελάτες. 

Η αποστολή μας

Να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες και βέλτιστες λύσεις συμβουλευτικής στους τομείς της οργάνωσης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, της ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών και της διενέργειας των κατάλληλων ελέγχων με τη λήψη πιστοποιήσεων για τον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας.